فرم ثبت اطلاعات رویداد هنری شما

  • نام سازمان، گروه یا شخص برگزارکننده رویداد هنری
  • دقت بفرمایید در این متن از ارسال آدرس کانال تلگرام خودداری بفرمایید در صورت ارسال آیدی یا آدرس کانال تلگرام از متن حذف خواهد شد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, .