فراخوان‌ها و مسابقات هنری

شما می توانید با مشاهده یا جستجوی فراخوان مدنظر خود از بین تمام فراخوان های موجود، آن دسته از فراخوان‌هایی را که همچنان تا تاریخ ثبت نام آنها فرصت باقی است، پیدا کنید. ضمن آنکه می‌توانید توسط کلیک کردن عنوان سرستون، فراخوان‌ها را بر اساس تاریخ ثبت‌نام یا عنوان یا رشتۀ مورد پذیرش مرتب کنید. دقت داشته باشید تاریخ درج شده در ستون آخرین مهلت ثبت نام از چپ به راست سال، ماه و روز می‌باشد.

عنوان فراخوانرشته/رشته های فراخوانآخرین مهلت ثبت نامفراخوان داخلی/ خارجی
فراخوان مسابقه انیمیشن توکیو 2020مسابقه انیمیشن1398/08/19بین المللی
یک ماه اقامت هنری در فرانسه و سفر به اجلاس یک جهان جوان در لندناقامت هنری1398/04/28بین المللی
پوزیشن دکترا در رشته معماری در فنلاندپوزیشن دکترا رشته معماری1398/05/16بین المللی
مسابقه طراحی موبایل سامسونگ 2019طراحی موبایل1398/05/13بین المللی
فراخوان مسابقه چالش جهانی آب سال 2019مسابقه طراحی1398/05/06بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Greener Healthcare Waste Managementمسابقه بین المللی عکاسی1398/04/24بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 2019 MEIمسابقه عکاسی1398/06/09بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی کارت نقاشی Little Hakkaمسابقه طراحی1398/06/09بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 35AWARDSمسابقه عکاسی1398/12/06بین المللی
فراخوان طراحی پارک دانشگاه، شارلوتسویل و کلیسای باپتیستمسابقه طراحی1398/07/09بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی PAVEمسابقه طراحی دانشجویی1398/08/16بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول Hip Hop Heroمسابقه طراحی محصول1398/06/20بین المللی
فراخوان طراحی پوستر روز جهانی غذا 2019طراحی پوستر1398/08/17بین المللی
مسابقه طراحی پوستر 2019 Nuclear Awarenessمسابقه طراحی پوستر1398/05/09بین المللی
فراخوان مسابقه فیلم و عکس کوتاه 6×7 Galleryمسابقه فیلم و عکس کوتاه1398/04/21بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی دکمه نشانمسابقه طراحی1398/06/18بین المللی
فراخوان مسابقه هنری 2019 Bioهنرهای تجسمی1398/05/09بین المللی
فراخوان مسابقه تصویرسازی 2019 iJungleمسابقه تصویرسازی1398/07/23بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی فضا 2019 NCM OPEN CALL X REALITYمسابقه طراحی1398/06/09بین المللی
فراخوان مسابقات عکاسی جهانی 2020 Sonyمسابقات عکاسی1398/10/24بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی 2019 Yannis Behrakisمسابقه بین المللی عکاسی1398/06/19بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پارکینگ yo-parkingمسابقه طراحی1398/06/19بین المللی
مسابقه عکاسی بین المللی نور SPIEمسابقه عکاسی1398/06/25بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی جواهرات JMAطراحی جواهرات1398/03/16بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی بین المللی2019 SDGمسابقه عکاسی1398/05/09بین المللی
فراخوان مسابقه فیلم کوتاه CineSpace 2019مسابقه فیلم کوتاه 20191398/04/24بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی بین المللی 2019 EyeEمسابقه عکاسی1398/05/04بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 2019 Allardمسابقه عکاسی 20191398/08/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول 2019 PORADAمسابقه طراحی محصول1398/08/17بین المللی
فراخوان مسابقه تصویر سازی 2019 V Tragaluzمسابقه تصویرسازی1398/04/24بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی و نصب Shelter for Soulمسابقه طراحی1398/04/21بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی دیجیتال Wild Lifeطراحی دیجیتال1398/03/31بین المللی
فراخوان مسابقه هنری BLOOOM WARSTEINER 2019مسابقه هنری1398/04/09بین المللی
فراخوان مسابقه هنری BLOOOM WARSTEINER 2019مسابقه هنری1398/04/09بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی هنری NAVS ۲۰۱۹مسابقه هنری1398/04/04بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی CIWEM 2019مسابقه عکاسی1398/04/09بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Nikon 2020مسابقه عکاسی1399/02/11بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی طلا و جواهرات IJS awards 2019 -سنگاپورمسابقه طراحی طلا1398/03/11بین المللی
بورسیه تحصیلی ارشد و دکترا ویژه زنان در آمریکابورسیه تحصیلی1398/03/13بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی طراحی 2019 تایپهمسابقه طراحی1398/04/27بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی SKYLIFEمسابقه عکاسی1398/06/03بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی مانگا MANGAمسابقه تصویرسازی1398/03/24بین المللی
بورسیه تحصیلی دکترا در رشته تاریخ هنر در دانمارکبورسیه تحصیلی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه صنایع دستی سوئیسمسابقه صنایع دستی1398/06/14بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی 2019 weatherمسابقه عکاسی1398/04/09بین المللی
بورسیه تحصیلی دکترا و فوق دکترا در رشته موسیقی در کشور سوئدبورسیه تحصیلی1398/02/23بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی نور CLUE 05مسابقه طراحی1398/09/18بین المللی
مسابقه بین المللی عکاسی 2019 Smithsonianمسابقه عکاسی1398/09/09بین المللی
مسابقه طراحی محصول درب بطری Pelliconiمسابقه طراحی1398/04/11بین المللی
مسابقه طراحی دانشجویی Tygron 2019مسابقه طراحی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Bayeux Calvadosمسابقه عکاسی1398/03/10بین المللی
مسابقه بین المللی عکاسی پرندگان 2019مسابقه عکاسی1398/03/10بین المللی
مسابقه هنری چاپ چوب 2019 Takayamaمسابقه چاپ1398/08/09بین المللی
مسابقه عکاسی بین المللی Xposureمسابقه عکاسی1398/04/19بین المللی
مسابقه طراحی پوستر توقف خشونت علیه زنان STOP HATEطراحی پوستر1398/02/30بین المللی
مسابقه بین المللی هنری Luz y Vanguardias 2019هنرهای تجسمی1398/02/22بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی Derwent Cumberlandطراحی1398/12/28بین المللی
فراخوان مسابقه تصویرسازی MCPO تصویرسازی1398/02/17بین المللی
فراخوان گرنت عکاسی 2019 Getty Imagesگرنت مالی1398/02/25بین المللی
پوزیشن دکتری در رشته تاریخ هنر در کشور سوئدبورسیه تحصیلی1398/02/25بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی San Franciscoعکاسی1398/02/25بین المللی
فراخوان طراحی محصول و معماری2019 IAAمعماری1398/02/30بین المللی
فراخوان مسابقه هنرهای تجسمی Hopper 2019هنرهای تجسمی1398/02/31بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی 2019 Green طراحی1398/03/04بین المللی
فراخوان طراحی کارت پستال ShinHanطراحی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی Lenscratch 2019عکاسی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی طلا و جواهرات MJIFطلا و جواهرات1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه صدا و گرافیک 2019عکاسی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی شال و روسری Hermèsطراحی1398/03/10بین المللی
بورسیه تحصیلی کارشناسی در رشته های هنری و غیر هنری در انگلیسبورسیه تحصیلی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر Voz طراحی پوستر1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی The Felix Schoeller 2019 عکاسی1398/03/10بین المللی
فراخوان هنری لاک پشت طلایی 2019 Golden Turtleهنرهای تجسمی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی CEWE 2019 عکاسی1398/03/10بین المللی
فراخوان مسابقه تصویرسازی 2019 Cheltenhamتصویرسازی1398/03/11بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی Alfred Friedعکاسی1398/03/12بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول Perlettiطراحی1398/03/28بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی در برابر جنگ against warطراحی1398/04/06بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی VINCENT VAN GOGHعکاسی1398/04/09بین المللی
فراخوان مسابقه کمیک Nouveau talent 2019کمیک1398/04/10بین المللی
فراخوان مسابقه انیمیشن سازی GIRAF 15انیمیشن سازی1398/04/24بین المللی
فراخوان جشنوارۀ فیلم و عکس صنعتیعکاسی و فیلم سازی1398/04/30داخلی
فراخوان مسابقه عکاسی Capturing movementعکاسی1398/05/04بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی نسل بعدی HUAWEI 2019عکاسی1398/05/09بین المللی
فراخوان طراحی لباس H & M طراحی لباس1398/05/09بین المللی
فراخوان مسابقه کمیک Łódźکمیک1398/05/09بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 2019 AGORAعکاسی1398/05/09بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی Red Bull Illume عکاسی1398/05/09بین المللی
فراخوان هنرهای تجسمی London هنرهای تجسمی1398/06/08بین المللی
فراخوان مسابقه هنری2019 Aesthetica هنرهای تجسمی1398/06/09بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی ND 2019عکاسی1398/06/31بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر Terras Gaudaپوستر1398/07/08بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی Andreuطراحی1398/09/08بین المللی
فراخوان مسابقه نقاشی 2019 COPICنقاشی1398/12/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی 2019 Redress طراحی1398/12/23بین المللی

 

آموزش های هنری چیتاآرت

عنوان آموزشرشته هنریمدرس
آموزش بافت قالی، گلیم و فرشصنایع دستینفیسه خدنگی
آموزش خوشنویسی خط نستعلیقهنرهای تجسمیبهزاد محمدزاده
آموزش معرق و معرق‌منبتصنایع دستیحسن زادنیا
آموزش ادیت عکس خام با پلاگین ACR یا (Adobe Camera Raw) در فوتوشاپهنرهای دیجیتالرسول امین
آموزش نرم افزار ایلوستریتورهنرهای دیجیتالعلیرضا عشقی
آموزش نرم افزار فتوشاپهنرهای دیجیتالعلیرضا عشقی