افسون سوری
مجسمه ساز

آویده سلمانپور

نقاش

آویده سلمانپور

متولد ٢٣اردیبهشت ١٣۶۵
لیسانس مهندسی شیمی صنایع غذایی
از سال ١٣٧٨ طراحی و نقاشی را زیر نظر استاد منوچهر اسپهبدی شروع کردم و در سال ١٣٨٢ موفق به کسب رتبه دوم در رشته آبرنگ در مرحله استانی جشنواره فرهنگی و هنری استان خراسان شدم ،از سال ١٣٨۵ کارم را در زمینه مینیاتور با گواش و نقاشی با رنگ روغن ادامه دادم

نمایشگاه های گروهی:

•آذر ٩۶ – جشنواره و نمایشگاه گروهی قلمو به کیوریتوری سرکار خانم سلیمه معتمدی

•اسفند ٩۶ – نمایشگاه گروهی نقش هنر در موسسه فرهنگی ،هنری ، پژوهشی صبا،نگارخانه استاد فرشچیان

•اسفند ٩۶ – نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در گالری آیریک

•خرداد ٩٧ – جشنواره و ورک شاپ نقش بهار تهران

•تیر ١٣٩٧ – نمایشگاه گروهی نیدرا آرت در گالری Idil استانبول با عنوان Give me a hope

•تیر ١٣٩٧- نمایشگاه گروهی در گالری لاویزیون استانبول با عنوان The other sight به کیوریتوری جناب حسین صیاد

 

نمونه آثار هنرمند