سحر زندی
نقاش

سحر زندی

نقاش و تصویرساز

  سحر زندی 

  متولد 1367
  لیسانس هنرهای تجسمی از دانشگاه تربیت معلم تهران
  هنر آموز هنرستاندر رشته گرافیک
  شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر در نگارخانه  آیریک 1396
  شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان بانو در نگارخانه شهردخت 1396
  شرکت در نمایشگاه گروهی هنر سوم در موزه هنرهای معاصر فلسطین 1397

نمونه آثار هنرمند