عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

سمانه افشار نیکو

نقاش و گرافیست

  سمانه افشار نیکو
  متولد: 2 اردیبهشت 1367
  کارشناسی: ارتباط تصویری (گرافیک)
  کارشناسی ارشد: نقاشی
  سبک: انتزاعی

  سوابق هنری
  1397 شرکت در نمایشگاه گروهی در گالری خط سفید
  1396 شرکت در نمایشگاه گروهی در مجموعه فرهنگی هنری صبا
  1396 شرکت در نمایشگاه گروهی در دبی، فاین ارت گالری
  1393 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی، فرهنگسرای ملل
  1393 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در کافه گالری باران
  1392 شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری دریا بیگی
  1391 شرکت در نمایشگاه خیریه رعد

نمونه آثار هنرمند