عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

سوسن اتحاد

نقاش

  سوسن اتحاد، متولد 1341 آبادان

   فوق‌لیسانس پژوهش هنر.  1374 – 1378 دانشگاه هنر تهران

  لیسانس نقاشی. 1367 – 1372 دانشگاه الزهرا تهران

  نمایشگاه‌های فردی

  1396        گالری هپتا (تهران – ایران)

  1395        گالری هپتا (تهران – ایران)

  1393        گالری درخت (کرج – ایران)

  1389        گالری محجوبی  آشیان نقش و مهر (تهران – ایران)

  1373        نگارخانه والی (تهران – ایران)

  نمایشگاه‌های گروهی  

  1397        خانه هنرمندان ایران    

  1395        گالری خط سفید

  1395        گالری پردیس ملت

  1395        گالری گلستان

  1394        گالری سبحان

  1392        رویداد هنری پرسبوک

  1390        گالری آریا

  1390        گالری ترمه

  1388        فستیوال هنر – مرکز بین‌المللی همایش‌های ایران

  1386        گالری سیلَک

  1384        گالری سبلان

  1384        موزه آبکار

  1383        فرهنگسرای نیاوران     

  1383        گالری مانی

  1382        فرهنگستان هنر

  1382        نگارخانه شیخ‌هادی

  1382        مرکز فرهنگی تاریخی سعدآباد       

  1380        فرهنگسرای نیاوران     

  1380        مرکز فرهنگی تاریخی سعدآباد       

  1380        نگارخانه بهزاد

  1379        فرهنگسرای امیرکبیر

  1379        گالری هفت ثمر

  1379        فرهنگسرای نیاوران     

  1374        فرهنگسرای نیاوران     

  1372        موزه هنرهای معاصر تهران

  نمایشگاه های بین المللی

  1395        مرکز بین‌المللی چاپ معاصر  (بنگور، کانتی‌داون – ایرلند)

  1395        گالری FE McWilliam   (بنبریج – کانتی‌داون – ایرلند)

  1395        مرکز هنری Down   (داون‌پاتریک – ایرلند)

  1394        گالری ساتورا   (جنوا – ایتالیا)

نمونه آثار هنرمند