آریا رضایی فر
عکاس

شکوه شیرزاد

نقاش

  شکوه شیرزاد

  متولد ۱۳۶۷

  فارغ‌التحصیل رشته گرافیک

  سوابق هنری

  ۱۳۸۸ نمایشگاه گروهی در فرهنگ ارشاد بابلسر

  ۱۳۸۹نمایشگاه گروهی در فرهنگ ارشاد بابلسر

  ۱۳۹۰نمایشگاه گروهی در فرهنگ ارشاد بابلسر

  ۱۳۹۱ نمایشگاه گروهی در فرهنگ ارشاد بابلسر

  ۱۳۹۴نمایشگاه انفرادی در بابل گالری خیام

  ۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی در قائمشهر گالری نوران

  ۱۳۹۷ نمایشگاه گروهی در محمودآباد پنج کیلومتری ایزدشهر در گالری دیدی

  ۱۳۹۷ نمایشگاه انفرادی در ساری در گالری هامون

نمونه آثار هنرمند