عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

شیما طاولی

نقاش، تذهیب کار و معرق کار

  شیما طاولی

  متولد خرداد ماه ۱۳۶۹

  تهران

  فارغ التحصیل کاردانی گرافیک از دانشگاه جامع علمی وکاربردی تهران با معدل ۱۹،۲۵
  شروع فعالیت هنری از سال ۸۶_۸۵

  شرکت در نمایشگاه طلیعه ظهور استان قم سال۸۶_۸۵
 شرکت در دو نمایشگاه گروهی طی سالهای ۸۹_۸۶ زیر نظر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دماوند
  شرکت در نخستین جشنواره تذهیبهای قرآنی آستان قدس رضوی در اسفندماه ۱۳۸۷
  شرکت در نمایشگاه گروهی در سال ۱۳۹۶ زیر نظر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دماوند

نمونه آثار هنرمند