سوسن صافی
نقاش

غزال عنایتی

نقاش

  غزال عنایتی

  متولد ۱۳۶۴ مشهد

  کارشناس طراحی فرش دانشگاه آزاد طبس

  نمایشگاه ها:

  اثر برگزیده در جشنواره “ساختمان سازی و محیط زیست” هتل میثاق مشهد زمستان ۷۹

  نمایشگاه گروهی نقاشی “بم” در نگارخانه میرک دی ماه ۸۲

  نمایشگاه گروهی نقاشی”بم” در آرامگاه فردوسی بهمن ماه ۸۲

  شرکت در هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مشهد زمستان۸۹

  نمایشگاه گروهی نقاشی “همدلی از همزبانی خوشتر است” در نگارخانه میرک آذر ۹۰

  شرکت در نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مشهد اسفند ۹۰

  نمایشگاه انفرادی “یادباد” در نگارخانه سلطان علی مشهدی اردیبهشت ۹۲

  نمایشگاه گروهی نقاشی “بیا تا گل بر افشانیم “به نفع موسسه توانبخشی دختران همدم اسفند ۹۲

  نمایشگاه انفرادی “ساقی”نگارخانه بهزاد تهران بهمن ۹۴

  نمایشگاه گروهی نقاشی با همکاری دختران همدم به نفع توانبخشی دختران همدم زمستان ۹۴

  نمایشگاه گروهی نقاشی “آب” در نگارخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام پائیز ۹۶

  نمایشگاه گروهی نقاشی “همرنگ” در نگارخانه سلطان علی مشهدی بهمن ۹۶

  نمایشگاه گروهی در  برج میلاد تهران با همکاری توانمدان موسسه خیریه باران زمستان ۹۶

  نمایشگاه انفرادی با عنوان( ساقی) در نگارخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام خرداد ۹۷

نمونه آثار هنرمند