فاطمه اسکندری
نقاش و عکاس

فاطمه اسکندری

نقاش و عکاس

  فاطمه اسکندری

  متولد 1357
  طراح / نقاش / عکاس

  تحصیلات، مدارک و مهارت ها

   – دیبلم نگار گری نقاشی از ڪارو دانش
   – کارشناس نقاشی عمومی
  – دارای کارت صنعت گری باتیک کلاقه ای از میراث فرهنگی و صنایع دستی خرمشهر و آبادان 
  – دارای لوح تقدیر چاپ باتیک از میراث فرهنگی و صنایع دستی خرمشهر و آبادان 

  نمایشگاه ها
  1 . برگزاری نمایشگاه انفرادی سرچشمه نگاه از مجموعه تلفیق خط و نقش با آثار اورجینال
  2 . شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ باتیک کلاقه ای در موزه میراث فرهنگی آبادان سال 96
  3 . شرکت در نمایشگاه گروهی در کوچه باغ خیال، گالری فرشجیان صبا
  4 . شرکت در نمایشگاه گروهی عکس نگاه فرهنگسرای شفق

نمونه آثار هنرمند