عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

فاطمه عزیزپور

نقاش

  فاطمه عزیزپور

  متولد ۱۳۴۷
  دانشجو ارشد دانشگاه هنر تهران پردیس فارابی ورودی ۹۵
  ۱۳۷۲- کارشناسی رادیولوژی
  ۱۳۹۷- نمایشگاه گروهی نقش هنر موزه فلسطین
  ۱۳۹۷- نمایشگاه گروهی ایبان آرت فرانسه
  ۱۳۹۷- نمایشگاه گروهی دانشجویی ژکال
  ۱۳۹۶-نمایشگاه گروهی یورو اکسپو ایتالیا
  ۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی باغ کتاب تهران
  ۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی اکسپو دانشگاه الزهرا (منتخب برگزیده ده نفر اول شرکت در نمایشگاه ایبان آرت پاریس)
  ۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی نگاهی نو روزمرگی گالری هارمونیک سنتر کرج
  ۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی ایتالیا ورنیچه رم
  ۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی نیدرا آرت گالری آرتم آمریکا
  ۱۳۹۶-نمایشگاه گروهی نیدرا آرت گالری آیدیل ترکیه
  ۱۳۹۵- مرحله اول نمایشگاه دانشجویی ژکال

نمونه آثار هنرمند