آریا رضایی فر
عکاس

لیلا بهزادپور

نقاش

   لیلا بهزادپور

  

   شرکت در نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای اندیشه

   شرکت در نمایشگاه گروهی پاره های خیال گروه هنری چیتاآرت در موزه هنرهای معاصر فلسطین

   برگزاری نمایشگاه انفرادی در نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای اندیشه

 

نمونه آثار هنرمند