عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

مهناز علیزاده

نقاش

  مهناز علیزاده
  متولد ۱۳۴۳
  کارشناسی نقاشی

  گذراندن دورهای طراحی ونقاشی به مدت 4 سال در آموزشگاه استاد اغداشلو.
  دیپلم هنرستان هنرهای تجسمی دختران سال 1367

  سوابق هنری:

  ۱۳۹۳ شرکت در نمایشگاه گروهی زرنا
  ۱۳۹۴ شرکت در ورکشاپ باغ گیاه شناسی کرج
  ۱۳۹۵ شرکت در ورکشاپ فرهنگی هنری برج ازادی  
  ۱۳۹۷ شرکت در ورک شاپ با شهرام کریمی در اموزشکاه سکو

نمونه آثار هنرمند