مینا فارسی
نقاش

مینا فارسی

نقاش

  مینا فارسی

  متولد ۱۳۷۰

  کاردان گرافیک و کارشناس گرافیک (تصویر سازی)

  عضو افتخاری رشته نقاشی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

  سابقه هنری

  ۱۳۹۴ شرکت در نمایشگاه تصویر سازی واقع در فرهنگسرای نیاوران

  ۱۳۹۶ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی واقع در گالری آیریک

  ۱۳۹۶ شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی واقع در موسسه فرهنگی هنری صبا_فرهنگستان هنر

نمونه آثار هنرمند