نگار مطهری
نقاش

نگار مطهری

نقاش

  نگار مطهرى
  متولد  ١٣۵٠
  لیسانس مترجمى زبان انگلیسى

  سوابق هنرى 
  نمایشگاه گروهى طراحى فیگوراتیو در گالرى لاله ( پارک لاله) تحت نظارت استاد هانیبال الخاص (١٣٨٢)
  نمایشگاه گروهى آبرنگ، گالرى نهاوند (١٣٩١)
  نمایشگاه گروهى رنگ و روغن، گالرى بندرگاه هنر( موزه ى زمان ) (١٣٩١)
  نمایشگاه گروهى آبرنگ با عنوان “٢٠ نقاش ۴٠ اثر”، گالرى کمال الدین بهزاد (١٣٩٢)
  نمایشگاه گروهى رنگ و روغن، بندرگاه هنر ( موزه ى زمان) (١٣٩٢)
  نمایشگاه انفرادى آبرنگ، گالرى آتشزاد (١٣٩٣)
  نمایشگاه گروهى آبرنگ با عنوان “رد پاى بهار”، گالرى کمال الدین بهزاد (١٣٩٣)
  چاپ ۴ اثر در کتاب شهر هشتم (١٣٩٣)
  نمایشگاه گروهى واتر مدیا ( اکرلیک و آبرنگ )با عنوان “رنگ دگر”، گالرى کمال الدین بهزاد (١٣٩۴)
  نمایشگاه گروهى و حراج خیریه ى زنجیره ى امید در هتل هما ( شرایتون سابق ) و چاپ اثر در کتاب گالرى خاورمیانه ( Middle East Art Gallery ) (١٣٩۴)
  عضویت در گروه نقاشان آبرنگ شرق (۱۳۹۵)
  چاپ ۴ اثر در کتاب شهر هشتم (۱۳۹۵)
  نمایشگاه گروهی “طبیعت از نگاه نقاشان آبرنگ شرق” در خانه ی هنرمندان (۱۳۹۵)
  نمایشگاه گروهی در برج میلاد (۱۳۹۵)
  نمایشگاه گروهی “باغ ایرانی” در فرهنگستان صبا (۱۳۹۶) و چاپ اثر در کتاب باغ ایرانی
  نمایشگاه گروهی در گالری شکوه (۱۳۹۶)
  نمایشگاه گروهی خط و نقاشیخط با عنوان “نجوای خطوط” در گالری آتشزاد (۱۳۹۷)

نمونه آثار هنرمند