عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

هادی کامیاران

نقاش

  اعظم‌السادات ( آزاده) جمالی 

  -نمایشگاه گروهی در نگارخانه کمال الدین بهزاد در سال 1393

  -نمایشگاه انفرادی با موضوع طبیعت در نگارخانه سبلان در سال 1394

  -نمایشگاه انفرادی با عنوان نقاشی های آزاده جمالی در نگارخانه هنر ایران در سال 1396

  -نمایشگاه گروهی با عنوان یلدا مبارک در نگارخانه هنر ایران در سال 1396

  -نمایشگاه گروهی در نگارخانه خورشید در سال 1396

  -نمایشگاه گروهی در گالری داموس رومانا ماه ژوئن 2018 در شهر رم

 

نمونه آثار هنرمند