عاطفه حیدری
نقاش و عکاس

هدی معارف جو

نقاش

  هدی معارف جو

  متولد شهریور ۱۳۷۶

  فارغ التحصیل کاردانی نقاشی

  شرکت در سه نمایشگاه گروهی در سال ۹۵ ۹۶ و ۹۷ در نگارخانه نگاه نو اصفهان

نمونه آثار هنرمند