فراخوان‌ها و مسابقات هنری

شما می توانید با مشاهده یا جستجوی فراخوان مدنظر خود از بین تمام فراخوان های موجود، آن دسته از فراخوان‌هایی را که همچنان تا تاریخ ثبت نام آنها فرصت باقی است، پیدا کنید. ضمن آنکه می‌توانید توسط کلیک کردن عنوان سرستون، فراخوان‌ها را بر اساس تاریخ ثبت‌نام یا عنوان یا رشتۀ مورد پذیرش مرتب کنید. دقت داشته باشید تاریخ درج شده در ستون آخرین مهلت ثبت نام از چپ به راست سال، ماه و روز می‌باشد.

عنوان فراخوانرشته/رشته های فراخوانآخرین مهلت ثبت نامفراخوان داخلی/ خارجی
فلوشیپ هنری برای هنرمندان تجسمی، نقاشان و مجسمه سازان در آمریکافلوشیپ هنریبین المللی
فراخوان مسابقه هنری 2020 Boeartهنرهای تجسمی1398/12/25بین المللی
فراخوان مسابقه هنری Takeda. ART / HELPهنرهای تجسمی1398/10/28بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Europhotometeo 2020مسابقه عکاسی1398/10/25بین المللی
فراخوان هنری ” تفاوت هایمان را بپذیریم”هنرهای تجسمی1399/07/16بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول 2020 Ro Plasticمسابقه طراحی محصول1398/11/11بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی IKEIمسابقه عکاسی1398/10/10بین المللی
بورسیه تحصیلی دکترا در رشته هنرهای زیبا در کشور سوئدبورسیه هنری1398/09/26بین المللی
فراخوان مسابقه تصویرسازی SansperArte Paese Museoمسابقه تصویرسازی1398/09/09بین المللی
فراخوان مسابقه هنرهای چاپی 2020 R.O.Cهنرهای چاپی1398/09/12بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی استانبول 2020مسابقه عکاسی1398/11/11بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی هنری 2020 FINIمسابقه هنری1398/11/06بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Lucas Dolegaمسابقه عکاسی1398/09/03بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی Wanderlust 2019مسابقه عکاسی1398/09/09بین المللی
بورسیه تحصیلی دکترا در رشته معماری (نظریه ها و تاریخچه ها) در کشور سوئدبورسیه معماری1398/08/17بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی حقوق بشر 2020مسابقه عکاسی1399/02/13بین المللی
فراخوان مسابقه هنری لاک پشت طلایی2020مسابقه هنری1398/09/10بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Caminos de Hierroمسابقه هنری0000/00/00بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی معماری Art of Buildingمسابقه عکاسی1398/09/04بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Caminos de Hierroمسابقه عکاسی1398/11/01بین المللی
فراخوان مسابقه هنری استودیو Bridgemanمسابقه هنری1398/09/25بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی باغ 2019 jardins de metisطراحی باغ1398/09/04بین المللی
فراخوان پروژه عکاسی Aftermathپروژه عکاسی1398/09/15بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی ZEISSمسابقه عکاسی1398/11/15بین المللی
فراخوان جشنواره هنری KINO DER KUNSTجشنواره هنری1398/09/24بین المللی
فراخوان مسابقه نقاشی 2019 COPICنقاشی1398/12/10بین المللی
فراخوان مسابقه کارتون کلاه طلایی GOLDEN HAT 2019کارتون1398/10/10بین المللی
فلوشیپ آموزشی برای عکاسان حرفه ای و خودآموخته در آمریکافلوشیپ1398/07/23بین المللی
فرصتی فوق‌العاده برای هنرمندان ایرانی جهت سفری علمی یا هنری به کانادافلوشیپ1399/01/18بین المللی
امکان رشد و ترقی هنرجویان و دانشجویان سطح متوسط رشته‌های چاپ هنری، نقاشی، طراحی و مجسمه‌سازی در کانادا
فلوشیپ---بین المللی
پوزیشن شغلی‌تحقیقاتی در آمریکا در رشته تاریخ هنر (پژوهش هنر) و موزه‌داری
فلوشیپ---بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی Humanityعکاسی1398/07/23بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی خبری Carmignac Photojournalismعکاسی1398/07/24بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی PILAR CITOLERعکاسی1398/07/28بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی راشد آل مکتوم HIPA

عکاسی1398/08/09بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Doha Youth Innovationعکاسی1398/08/09بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 2019 Allardعکاسی1398/08/10بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Luis Valtueñaعکاسی1398/08/17بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی VOHH FOTO FEST 2020عکاسی1398/08/29بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Asisa Fotoعکاسی1398/09/03بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی Art of Buildingعکاسی1398/09/04بین المللی
فراخوان مسابقه بین المللی عکاسی Metro Photoعکاسی1398/09/07بین المللی
مسابقه بین المللی عکاسی 2019 Smithsonianعکاسی1398/09/09بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی ZEISSعکاسی1398/10/14بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 2020 Silk Roadsعکاسی1398/10/16بین المللی
فراخوان مسابقات عکاسی جهانی 2020 Sonyعکاسی1398/10/24بین المللی
فراخوان مسابقه عکاسی 35AWARDSعکاسی1398/12/06بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی مد و فشن World of WearableArtطراحی مد و فشن1399/01/11بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی جواهرات 2020 Artisanطراحی جواهرات1398/08/09بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول Lexusطراحی1398/07/22بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول 2020 KOKUYOطراحی1398/07/26بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی کتاب 2019 CIUTAT DE BENICARLÓطراحی1398/07/28بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی Toyota Logisticطراحی1398/07/30بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی فرش 2019 CarpetVista
طراحی1398/08/06بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر San Diego 2019طراحی1398/08/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی PAVEطراحی1398/08/16بین المللی
فراخوان طراحی پوستر روز جهانی غذا 2019طراحی1398/08/17بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی محصول 2019 PORADAطراحی1398/08/17بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی Andreuطراحی1398/09/08بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی Longevityطراحی1398/09/15بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی نور CLUE 05طراحی1398/09/18بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی 2020 Michelinطراحی1398/12/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی 2019 Redress طراحی1398/12/23بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی Derwent Cumberlandطراحی1398/12/28بین المللی
فراخوان مسابقه صنایع دستی 2019 Loewe

صنایع دستی1398/08/08بین المللی
مسابقه هنری چاپ چوب 2019 Takayamaچاپ1398/08/09بین المللی
فراخوان مسابقه هنری Talents 2019جشنواره چند بخشی1398/08/11بین المللی
فراخوان جشنواره هنری KINO DER KUNSTجشنواره چند بخشی1398/09/24بین المللی
فراخوان جایزه هنری 2020 Smashجشنواره چند بخشی1398/10/10بین المللی
فراخوان مسابقه تصویرسازی 2019 iJungleتصویرسازی1398/07/23بین المللی
فراخوان مسابقه صنایع دستی فراخوان مسابقه تصویرسازی Apila Edicionesتصویرسازی1398/11/25بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر To Death with a Smile
پوستر1398/07/29بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر کمپوست 2020پوستر1398/08/10بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر Hahnenkammپوستر1398/08/24بین المللی
فراخوان مسابقه طراحی پوستر دعوت از “یک پوستر در روز” به مدت 365 روزپوستر1398/10/13بین المللی
فراخوان مسابقه انیمیشن 2019 iAniMagicانیمیشن1398/08/09بین المللی
فراخوان مسابقه انیمیشن توکیو 2020انیمیشن1398/08/19بین المللی

 

آموزش های هنری چیتاآرت

عنوان آموزشرشته هنریمدرس
آموزش بافت قالی، گلیم و فرشصنایع دستینفیسه خدنگی
آموزش خوشنویسی خط نستعلیقهنرهای تجسمیبهزاد محمدزاده
آموزش معرق و معرق‌منبتصنایع دستیحسن زادنیا
آموزش ادیت عکس خام با پلاگین ACR یا (Adobe Camera Raw) در فوتوشاپهنرهای دیجیتالرسول امین
آموزش نرم افزار ایلوستریتورهنرهای دیجیتالعلیرضا عشقی
آموزش نرم افزار فتوشاپهنرهای دیجیتالعلیرضا عشقی